ปฏิทินเงินเดือน อสม (ค่าป่วยการ) ประจำปี 2564

ปฏิทินค่าป่วยการ อสม 2564

ปฏิทินจ่ายค่าป่วยการ อสม. ประจำปี 2564

กรมบัญชีกลางส่งเอกสารด่วนที่สุดเรื่องปฏิทินจ่ายค่าป่วยการให้ อสม. ประจำปี 2564

Loading...

ขอเรียนว่า เพื่อให้การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดวันรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • เดือนตุลาคม จ่าย 13 พ.ย. 2563
 • เดือนพฤศจิกายน จ่าย 15 ธ.ค. 2563
 • เดือนธันวาคม จ่าย 15 ม.ค. 2564
 • เดือนมกราคม จ่าย 15 ก.พ. 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ จ่าย 15 มี.ค. 2564
 • เดือนมีนาคม จ่าย 12 เม.ย. 2564
 • เดือนเมษายน จ่าย 14 พ.ค. 2564
 • เดือนพฤษภาคม จ่าย 15 มิ.ย. 2564
 • เดือนมิถุนายน จ่าย 15 ก.ค. 2564
 • เดือนกรกฏาคม จ่าย 13 ส.ค. 2564
 • เดือนสิงหาคม จ่าย 15 ก.ย. 2564
 • เดือนกันยายน จ่าย 15 ต.ค. 2564

โดยในเดือนกันยายนของทุกๆปี จะมีการเปลี่ยนแปลง ปฏิทินเงินเดือน อสม เดียวแอดมินแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม 64
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม 64
กรมบัญชีกลางส่งปฏิทินจ่ายเงินเดือน อสม 64
กรมบัญชีกลางส่งปฏิทินจ่ายเงินเดือน อสม 64
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการอสม 2564
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการอสม 2564
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *