สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน พฤศจิกายน

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พฤศจิกายน

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับเดือน พฤศจิกายน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิอะไรบ้าง

Loading...
สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พฤศจิกายน
สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พฤศจิกายน
 • วงเงินรูดซื้อสินค้า 200-300 บาท
 • วงเงินพิเศษ 500 บาท (รับเป็นเดือนที่ 2)
 • ค่าโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท (ต้องลงทะเบียน)
 • ส่วนลดค่าน้ำ 100 บาท (ต้องลงทะเบียน)
 • เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท

รายละเอียดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.วงเงินรูดซื้อสินค้า

-ผู้มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท/เดือน

-ผู้มีรายได้ 30,000 บาท- 100,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 200 บาท/เดือน

*วงเงินเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน / ไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือ กด ATM ได้

2.วงเงินพิเศษ ในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมอบวงเงินเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการคนละ 1,500 บาท แบ่งจ่าย

 • วันที่ 8 ต.ค. รับ 500 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย. รับ 500 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค. รับ 500 บาท

*มาตรการเพิ่มกำลังซื้อของรัฐบาลไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือกด ATM ได้

3.ค่าโดยสารสาธารณะ

จะได้รับเป็นวงเงินให้ใช้จ่ายกับรถสาธารณะประจำทาง เช่น รถเมล์-รถไฟฟ้า, รถ บขส. , รถไฟ โดยจะได้รับทุกๆเดือน

*ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท (ต้องลงทะเบียน)

รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาออกไปถึง กันยายน 2564 หากใครที่เคยลงทะเบียนอยู่และได้รับเงินคืนเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM กรุงไทยได้

 • จำกัด 1 หม้อแปลงไฟฟ้า / 1 ครอบครัว เท่านั้น
 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 • จะได้รับเงินคืนในรอบเดือนถัดไป ทุกวันที่ 18

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่

โดยติดต่อที่สำนักงานใกล้บ้าน

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

*สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้านี้ ท่านต้องจ่ายเงินในเดือนนี้ก่อน แล้วเงินจะคืนให้ในเดือนถัดไป ทุกๆวันที่ 18

5.ส่วนลดค่าน้ำ 100 บาท (ต้องลงทะเบียน)

มาตราการนี้มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปีโดยจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอยู่แล้วไม่ต้องลงใหม่ สิทธิจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติ

สำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาใกล้บ้าน

 • จำกัด 1 หม้อมิเตอร์ / 1 ครอบครัว
 • เดือนไหนใช้เกิน 100 บาท ท่านจะไม่ได้รับส่วนลดนี้
 • จ่ายก่อน ในเดือนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนในเดือนหน้า ทุกวันที่ 18

*ส่วนลดนี้ สามารถกดเป็นเงินสด ATM ออกมาได้

6.เงินเพิ่มของผู้พิการ 200 บาท 

เงินที่เพิ่มนี้คือเงินให้สำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจน มีประมาณ 1.1 ล้านราย โดยยอดเงินจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ (ไม่เว้นวันหยุด) สามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้

 

*ค่าก๊าชหุงต้ม 45 บาทจะจ่ายให้ทุกๆ 3 เดือน คือ ตุลาคม 63, มกราคม 64, เมษายน 64, สิงหาคม 64
สิทธิส่วนลดค่าก๊าชหุงต้ม 3 เดือน/ครั้ง

สิทธิส่วนลดค่าก๊าชหุงต้ม 3 เดือน/ครั้ง

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *