เขาหาว่าผมบ้า โค่นสวนยางปลูกพืชสวนผสม พิสูจน์แล้ว 1 ปีให้รายได้แบบยั่งยืน

ครูวิเชียร โค่นยางพาราทิ้ง 5 ไร่ ปลูกพืชทำนาสวนผสม ชาวบ้านหาว่าบ้า แต่ปีเดียว กลับสร้างรายได้ แบบยั่งยืน จึงตัดสินใจโค่นสวนยาง มรดกภรรยา ประมาณ 20 ไร่ เดินตามรอยพ่อจนกลายเป็น แหล่งเรียนรู้ คุณครูวิเชียร ขุนเพ็ขร ครูโรงเรียนเทศบาล 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จบปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้หันมาทำสวนพอเพียง ที่บ้านคลองช้าง หมู่ 9 บ้านบางเหรียง อ.ควนเนียง …

Read More