ยื่นอุทธรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร

จากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ co vid19 ทั้งจากโครงการเราไม่ทิ้งกันและจากการช่วยเหลือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เตรียมพร้อมโอนเงิน 5000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ …

Read More

ความหมายของ 3 สถานะ ลงทะเบียนเกษตรกร

จากกรณีที่ เว็บไซต์ ช่วยเหลือเกษตรกร ได้เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ cd 19 มาลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 15000 บาท ซึ่งในวันนี้ ก็เริ่มมีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรล็อตแรกแล้ว 1 ล้านราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเงินแล้ว เมื่อตรวจสอบผลการโอนเงินจะพบหน้าจอที่โชว์ถึงขั้นตอนของการตรวจสอบ หากถึงขั้นตอนไหนก็จะมีไฟสีเขียวหน้าข้อความ ดังนี้ รับเข้าระบบ โอนเงินครั้งที่ 1 โอนเงินครั้งที่ 2 โอนเงินครั้งที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีการขึ้นรายละเอียดสถานะอีกด้วยว่า ท่านได้รับสิทธิ์ ได้รับเงินโอนจำนวนเงิน …

Read More

ราชกิจจาฯประกาศ คำสั่งคลายล็อกเฟส 2 หดเวลาเคอร์ฟิวลง

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตามที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) …

Read More

วิธีเช็กสถานะ คืนเงินประกันน้ำประปา วันนี้วันแรก

การประปานครหลวง กปน คืนเงินประกันค่าน้ำ วันนี้ 15 พ.ค. เป็นวันแรก หลังเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 สำหรับใครต้องการเช็กสถานะการโอนเงิน กระทู้นี้มีสอน หลังจากที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ประกาศให้เริ่มลงทะเบียนคืนเงินประกันค่าน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ทาง กปน. ก็ยังไม่ได้มีกำหนดปิดการลงทะเบียนแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคืนเงินประกันค่าน้ำของ กปน. สามารถอ่านการเตรียมตัวการลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก …

Read More

ชาวบ้านถูกธนาคารดัง บังคับทำบัตร ATM ราคาใบละ 699

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร้องเรียนต่อสื่อว่าหลังจากที่ได้รับเงินจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จำนวนเงิน 5000 บาท ซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5000 บาทนี้ ชาวบ้านก็ได้ไปต่อแถวติดต่อขอถอนเงินจากบัญชีส่วนตัว แต่ชาวบ้านกลับไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ธนาคารชื่อดัง ในสาขาย่านตาขาว จังหวัดตรัง พร้อมกันทั้งให้ชาวบ้านทำบัตรเอทีเอ็มพร้อมประกันอุติเหตุ โดยมีค่าธรรมเนียมในการทำบัตร 699 บาท หากไม่ทำบัตร ATM จะไม่สามารถถอนเงินจากเค้าท์เตอร์ปกติให้ โดยทางด้านนางจิราวรรณ อายุ 51 …

Read More

ไม่มีปาฏิหาริย์ เจอตัวแล้ว น้องชมพู่ ด.ญ.3 ขวบหายตัวปริศนา

จากกรณี น้องชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ หายตัวปริศนาออกจากบ้านพัก ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตั้งแต่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา ครอบครัวได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยออกติดตามหาตัวตลอดระยะเวลา 4 วัน พร้อมเชิญร่างทรงทุกสำนักมาทำพิธีตามความเชื่อ แต่สุดท้ายยังไร้วี่แวว ล่าสุดช่วงเย็นวันที่ 14 พ.ค. เจ้าหน้าที่พบร่างไร้วิญญาณของ น้องชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่หายตัวออกจากบ้านพัก ในสภาพเปลือยกาย …

Read More

ครั้งแรกของไทย ขนทุเรียน มังคุด ขึ้นรถไฟขายจีนได้แล้ว

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อขอเพิ่มเส้นทางการนำเข้าผลไม้ของไทยทางบกจากเส้นทางเดิมที่นำเข้าได้เพียง 2 ด่านคือ ด่านโม่หันและด่านโหย่วอี้กวน จนประสบผลสำเร็จ โดยจีนอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้เข้าด่านของจีนเพิ่มได้อีก 2 ด่าน คือด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานว่าได้เริ่มมีการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากไทย ล็อตแรกผ่านด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำผลไม้เข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงของจีนเป็นครั้งแรกแล้วจำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยแยกเป็นทุเรียนจำนวน …

Read More

ประกันสังคม เปิดให้ลูกจ้างที่ไม่ได้เงินช่วยเหลืออุทธรณ์สิทธิ์

สำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 706633 ราย และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก และจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด สำนักงานประกันสังคม ทางด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า การจ่ายเงินชดเชยว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขณะนี้มีจ่ายไปกว่า 7 แสนคนแล้ว ที่เหลืออีกประมาณ 2 แสนคน …

Read More

คุณลุงสายแว้น โชว์ขี่รถยกขา บนถนน ไม่แคร์สายตาใคร

กลายเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างคาวมแปลกใจให้กับผู้คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อได้มรเพจเฟซบุ๊ค อยากดังเดี๋ยวจัดให้ V.Plus+ ได้โพสต์ภาพของคุณลุงท่านหนึ่ง ที่กำลังขับขี่รถเครื่่องอยู่บนท้องถนนในรูปแบบพิศดาล โลดโผนโจนทะยาน แถมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกด้วย ดูราวกับว่าเป็นเด็กแว้นเลยทีเดียว โดยทางเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ V.Plus+ ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า จัดไปปปลุง ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง ส่วนคนที่ขับตามและถ่ายก็รับไปด้วย ร่วมสนับสนุน ลุงเท่ห์อะ ตย.ค่อดๆ เลยย วัยรุ่นยังงัย ตอนแก่ก้อยังงั้น by ลุงซิ่ง 8 riew เสือใหญ่ ก้อนแก้ว ลุงไม่ห่วงอันตรายเลยจริงๆ เมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก …

Read More

สาวซื้อของช่วยผู้เดือดร้อน ลงข้อมูลไว้เลย เดี๋ยวส่งเคอรี่ถึงหน้าบ้าน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังมีเฟสบุ๊คชื่อ Kunticha Koonchai ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่า น้องๆเพื่อนๆใจเย็นๆ นะค่ะ พี่เเอนจะให้ครบคนที่มาเเม้นในเฟสน่ะค่ะเพราะว่าพี่เเอนทำกันครอบครัวเองก็เลยช้า หน่อยจ้าเพราะว่าวันที่สามเเล้วที่จะเเจก อีก วันนี้ก็เลยช้าหน่อยต้องขอโท ษ น่ะค่ะ พี่ เเอนขอเวลาเเพคของใสถุงก่อนน่ะค่ะเพราะว่าถึงบ้าน ก็พากันกินข้าวเที่ยงเมื่อกี้ก่อนน่ะค่ะจะได้รู้ว่ามีกี่ชุดเเล้วพี่เเอนจะคอยทยอยส่งไปให้บ้างเเละ ใส่รถไปเเจก บ้างค่ะ พี่เเอนเข้าใจทุกคนว่าช่วงนี้ทุกคน เดือด ร้อน กันจริงๆเเละพี่เเอนก็ยินดีด้วยใจที่จะทำให้ค่ะ รักทุกคนค่ะ เราจะสู้เเละก็จะผ่านไปด้วยกันนะค่ะอย่า ลืมเม้นไว้น่ะค่ะเเล้วพี่เเอนจะมาอ่านคอมเมนท์ทีละคนจ้า มีเเจกเรื่อยจ้าช่วงนี้เพราะว่าทุกคนเดือด ร้อนจริงๆอย่า ลืมเเชร์ให้คนทางใกลด้วยจ้า พี่เเอนจะให้เคอรี่มารับที่บ้านไปส่งให้น้องๆจ้า …

Read More