นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี นักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพบก ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.62-9 ก.พ.63 ทาง internet เท่านั้น www.crma.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รร.จปร. 0-3739-3132 และ 0-3739-3010-4 ต่อ 62740 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติ …

Read More

กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2563

กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2563 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2541) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) …

Read More

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 2563

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครบุคคลชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 11 อัตรา 1. ตำแหน่งช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (เพศชายและหญิง) จำนวน 4 อัตรา – สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรองในทุกสาขา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้ 2. ตำแหน่งช่างทั่วไป (เพศชาย) จำนวน 7 อัตรา – สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ …

Read More

สม้ครสอบคัดเลือกท หารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสม้ครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข สังกัดกองพันสุนัขทหาร ปากช่อง จำนวน 50 อัตรา บสมัคร 6-10 ม.ค.63 สมัครที่ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม สมัคร 6-10 ม.ค.63 สมัคร 6-10 ม.ค.63 สมัคร 6-10 ม.ค.63

Read More

คำแนะนำการรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563

🇹🇭กองทัพบก🇹🇭 มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก หลักสูตรเปิดรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)เป็นหลักสูตรเปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ จำนวน 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่าง ๆ …

Read More

86 อัตรา กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 86 อัตรา ชาย/หญิง อายุ 22-45 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป *คุณสมบัติตามตำแหน่งโปรดอ่านในลิ้งใต้โพส กำหนดรับสมัคร 16 – 20 ธ.ค.62 สมัครด้วยตนเอง ที่ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (ในวันและเวลาราชการ) การรับสมัครสอบ …

Read More

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น) – เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้ (1.) สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุน เรียบร้อยแล้ว …

Read More

เอนไก ไทย จำกัด ประกาศโบนัส สวนกระเเส สุดจัดพร้อมเงินประจำปี

เรียกได้ว่าสิ้นเดือนธันวาคม นี้หลายๆบริษัทพนักงานต่างก็รอคอยโบนัสประจำปีกันอย่างใจจดใจจ่อ เห็นบริษัทต่างๆ ออกมาประกาศจ่ายโบนัส เห็นแต่ละที่แล้วก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ วันนี้เราจะพามาดูอีก 1 บริษัท ที่จ่ายหนักไม่แพ้ที่อื่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เพจหนุ่มสาวโรงงานได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุดจัดในเขตบางพลี บริษัท เอนไก ไทย จำกัด ปรกาศจ่ายโบนัสพนักงาน บวกเงินพิเศษ พร้อมปรับขึ้นเงินประจำปี ให้เยอะมากๆ อยากได้บ้าง โบนัส 6 เดือนบวกเงินพิเศษ 60000 ปรับเงินขึ้นประจำปี 5 เปอร์เซ็น บวกอีก …

Read More

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) พลขับ 6 อัตรา วุฒิ ม.3 เสมียน 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างซ่อมเครื่องคำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต …

Read More

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค …

Read More