สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พฤศจิกายน

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน พฤศจิกายน

6 สิทธิ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีเงินพิเศษคนละ 500 บาทเข้าด้วย

Read More
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการ

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท พรุ่งนี้กด ATM ได้เลย

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท พรุ่งนี้กด ATM ได้เลย ข่าวจากกรมบัญชีกลาง นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า สำหรับผู้พิการจะได้ปรับเงินขึ้น จาก 800 บาท เป็น 1000 บาท มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1000 บาท กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เพิ่มอีก 200 บาท …

Read More