สูตรทำน้ำผสมปรับสภาพดินให้พร้อมปลูก พืชดูดซับอาหารได้ดี โตเร็ว

แนวคิดของ อาจารย์ อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ซึ่งเป็นสูตรการทำน้ำที่จะช่วยบำรุงดินให้มีความพร้อม เหมาะสม สำหรับการปลูก และช่วยในการเจริญเติบโต ของพืชและดูดซับสารอาหารและ แร่ธาตุได้เป็นอย่างดีมาก สูตรนี้จะมี “กรดแลคติก” ซึ่งช่วยไประบายอากาศในดินและทำให้ดินที่อยู่ลึกลงไป ได้รับออกซิเจนได้อย่างมากขึ้น

ส่งผลให้ดินมีความ นิ่มและร่วนซุย นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดูดซับแร่ธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชที่เราปลูก ได้รับสารอาหาร อย่างเต็มที่ เพิ่มความเติบโตและผลผลิต เราไปดูกันเลย
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.อย่างแรกเราต้องเตรียม น้ำตาลทรายแดง จำนวน 300 มิลลิลิตร 2. ถังสำหรับหมักขนาดเหมาะสม 3. น้ำซาวข้าว จำนวน 1 ลิตร 4. จุลิ น ท รี ย์หน่อกล้วย จำนวน 200 มิลลิลิตร 5.นมจืด จำนวน 1 ลิตร

วิธีทำดังนี้

1.อันดับแรก เราเริ่มจากนำ นมจืดนั้นมาเทใส่ ลงไปในถังหมั ก ขนาดเหมาะที่เราเตรียมไว้ ที่เตรียมไว้

2.หลังจากนั้น เราใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป เพื่อเป็นอาหารให้จุลิ น ทรีย์
3.เติมจุลิ นท รีย์ หน่อกล้วยตามลงไป จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของสูตรนั่นเอง
4.และสุดท้าย ให้เทน้ำซาวข้าวลงไป ผสมทั้งหมด ให้เข้าด้วยกันกัน

5.ปิดฝาถังหมั ก อย่าปิดสนิท ให้ระบาย ทำการหมักทิ้งไว้ จำนวน 14 วัน และเก็บ ไว้ ที่อากาศถ่ายเท

อัตราส่วนและการใช้งาน ให้ผสม นมหมัก จำนวน 200 ซีซี ต่อน้ำ จำนวน 20 ลิตร นำไปลดในดินส่วน ที่ต้องการจะใช้ ปลูกพืชทุกๆ 2 สัปดาห์ หากดินเสื่อมสภาพ มาก ให้รดจำนวน 3-4 ครั้ง เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ท่านใดที่มีปั ญห าในเรื่องของดินนั้น ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ มีดินปลูกที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง จริงใหมครับ

ที่มา esannetwork

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *