13ล้านคน ครม.เยียวยา 3,000 3กลุ่มเปราะบาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีรายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเผยข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชน 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หรือเรียกว่า กลุ่มเปราะบาง เพราะเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อนำมาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง เหล่านี้ จำนวน 13 ล้านราย

Loading...

และนับได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆ เพราะว่า กลุ่มเปราะบาง นี้ ท่านใดที่เคยได้รับเงินเยียวยา โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ เยียวยาเกษตรกร ไปแล้ว ก็มีสิทธิ์และสามารถรับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ได้ด้วย

ส่วนรายละเอียด กลุ่มเปราะบาง นั้น ทางรัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา งวดแรกเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท และ งวดต่อไป คือ เดือน กรกฎาคม 2563 อีก จำนวน 1,000 บาท รวม 2 เดือน กลุ่มเปราะบาง จะได้รับรายละ เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเงินเยียวยาทั้งหมด 39,000 ล้านบาท

1. กลุ่มเด็กแรกเกิด 1-6 ปี ในครัวเรือนที่ยากจน จำนวน 1.4 ล้านคน

2. กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน

3. กลุ่มผู้พิการ 2 ล้านกว่าคน

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *