ไขข้อสงสัย ผู้ถือบัตรคนจน ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางหรือไม่

จากกรณีที่รัฐบาลเตรียมตัวจ่ายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และ ผู้พิ การที่มีบัตรประจำตัวคนพิ การ จำนวน 3,000 บาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความว่า คอนเฟิร์ม เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี 20 ก.ค. นี้

Loading...

มาแล้วครับ อีกหนึ่งการช่วยเหลือที่หลายคนรอคอย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID จะจ่ายเงิน 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 6,781,881 ราย ผ่านช่องทางที่ได้รับเงินสวัสดิการเดิม คือ บัญชีธนาคาร เงินจะเข้าวันที่ 20 ก.ค. 63 และเงินสด จะได้รับหลังวันที่ 20 ก.ค. 63 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น


กลุ่มเปราะบาง จำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย

2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย

3.คนพิ การที่มีบัตรประจำตัวคนพิ การ 1,330,529 ราย

สำหรับผู้ที่ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับเงินซ้ำซ้อน หากได้รับเงินช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้ว

ขอบคุณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *