ใครยังไม่ได้เงิน รีบยื่น เปิดระยะเวลาอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร

เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ของรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความเตือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ Covid 19 ไว้แล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ขอให้รีบดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยา ประกอบด้วย

Loading...

1. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย.63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 มิ.ย. 63 ไม่เว้นวันหยุด

2. เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ระหว่าง 1 – 15 พ.ค. 63 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63

โดย เกษตรกร สามารถโทรสอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ได้แก่

สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด

สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1 – 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1- 4

สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

ทั้งนี้ ในการยื่นอุทธรณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่เกษตรกร และเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก 8 วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ www.moac.go.th หรือ (คลิกที่นี่)

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.moac.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการ ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.moac.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. คลิก ตรวจสอบสิทธิ์

ที่มา เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *