เปิดวันโอนเงิน กลุ่มเปราะบาง

โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้เพจเฟซบถํกชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้โพสต์รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยระบุข้อความว่า

Loading...

รัฐแจกเงินพิเศษคนละ 3000 บาท สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย

ล่าสุดคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินเยียวยาพิเศษเพิ่มเติม สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แก่

ผู้สูงอายุ

เด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ ครอบครัวรายได้น้อย

ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

โดยเงิน 3000 บาทนี้ จะเริ่มโอนเดือน มิ.ย.นี้ 2000 บาท และ เดือน ก.ค. 1000 บาท

หลังจากที่ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวออกไปต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

อย่างไรด็ตาม ได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์เว็บไซต์เช็คสิทธิ์ โดยได้ระะบุข้อความว่า ลงทะเบียน รับเงินเยียวยาเด็ ก ผู้สูงอายุ คนพิก าร กรอกเลขบัตรประชาชนลูก 13 หลักเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

ให้กดเข้าลงทะเบียนถึงจะขึ้นแบบนี้

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *