เกษตรสูตรผสมดินปลูก แบบง่ายวิธีไม่ซับซ้อน ดินอร่อย ต้นไม้งาม

แนวทางการ ผสมดินปลูกแบบง่ายๆ สำหรับ ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป โดยวัสดุนั้น หาได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องขอขอบคุณ ยูทูปชาแนล B House Hhannal ที่ได้แนะนำไว้ด้วยครับ สูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ หรือผู้ปลูกเดิมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

Loading...

การเตรียมอุปกรณ์ มีดังต่อไปนี้
1.ดินธรรมชาติทั่วไป จำนวน 2 ส่วน
2.ปุ๋ยคอก จำนวน 1 ส่วน

3.ขุยมะพร้าวแช่นำชุ่มชื้น จำนวน 1 ส่วน
4.ดินปลูกถุงหาซื้อทั่วไป จำนวน 1 ถุง
เหตุผลที่ต้องนำดินถุง มาปรุงใหม่ ก็เพราะว่าดินถุง ที่เราซื้อมา จากท้องตลาดทั่วไป อาจจะมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตของพืช
ขั้นตอนและวิธีการ นำดินทั่วไปที่เตรียมไว้ จำนวน 2 ส่วน ลงในอุปกรณ์ เพื่อรอการผสม ซึ่งดินธรรมชาติจะมีไนโตรเจนสูง ซึ่งสำคัญ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

แต่ในดินที่เราจะปลูกพืชหรือดินถุงที่ซื้อมาอาจมีไม่เพียงพอ จากนั้นเราเติมปุ๋ยคอกลงไป ในปุ๋ยคอกก็จะมีอินทร์วัตถุซึ่งเป็นธาตุอาหารอย่างดีให้กับพืช
และยังช่วยปรับดินให้เหมาะแก่การปลูกด้วย จากนั้นเติมขุยมะพร้าวลงไป ช่วยเก็บกักความชื้นให้แก่รากของพืช

ให้มีความชุ่มชื้นเย็นสบายไม่คลายน้ำออกไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นเราผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันแล้วสังเกตสีของดิน

และจะเห็นว่าดินมีความนุ่มและโปร่ง มีธาตอาหารที่เพียงพอ เหมาะแก่การปลูกพืชเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ ยูทูปชาแนล B House Hhannal ,พิณ อภิรมย์

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *