วิธีการเลี้ยงโคขุน และข้อควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลี้ยงโคขุน

การเลี้ยงโคขุน คือ การเลี้ยงโคให้ เพื่อเจริญเติบโตรวดเร็ว โดยได้อาหารที่ค่อนข้างดี อย่างเต็มที่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยัง มีการให้กินอาหารข้น อาหารเสริม ทำให้โคเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว ได้โคที่มีคุณภาพดี

Loading...

ข้อควรคิดและพิจารณา ก่อนการตัดสินใจเลี้ยงโคขุน

การที่จะเลี้ยงเพื่อให้ได้กำไรนั้น ท่านจะต้องพิจารณา และตอบคำถามต่างๆ ต่อไปนี้ว่าท่านสามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ ถ้าท่านแก้ไขได้ ท่านก็จะสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ขาดทุน นั่นคือ

1.ท่านในการเลี้ยงจริงหรือไม่

2.มีปัญหาทางสังคมหรือไม่

3.มีทุนพอหรือไม่

4.หาโครที่ดีมาขุนได้หรือไม่

5.มีปัญหาเรื่อง อาหาร หรือไม่

6.มีความรู้ ในการเลี้ยงมากพอหรือไม่

  1. มีเวลาดูแลกิจการหรือไม่
  2. มีลู่ทางเรื่องตลาดหรือยัง

วิธีการขุน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ตามการให้อาหาร นั่นคือ

  1. การขุนด้วยการให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องได้รับหญ้าสดที่มีคุณภาพดี อาจตัดให้กิน หรือปล่อยเลี้ยงในทุ่งหญ้า การขุนวิธีนี้ไม่แตกต่างกับการเลี้ยงโค เนื้อทั่วไปมากนัก จะต้องใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักตัวตามต้องการ อีกทั้งยังได้เนื้อที่ไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าที่ควร แต่ก็อาจเหมาะสมกับ ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น ซึ่งไม่ต้องการบริโภค ที่มีคุณภาพสูงมากนัก แลค่าใช้จ่ายในการขุนวิธีนี้ ก็ยังต่ำอีกด้วย
  2. การขุนด้วยอาหารเสริม ด้วยอาหารข้น เป็นธุรกิจการ ที่ต้องลงทุนสูง มุ่งให้ได้คุณภาพสูง ส่งขายให้กับตลาดชั้นสูง แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามอายุและคุณภาพ ดังนี้

2.1 การขุนโดอายุน้อย เริ่มขุนตั้งแต่มี 1 สัปดาห์ อาหารที่ใช้ลงทุน จะใช้หางมมผงเป็นหลัก ใช้เวลาขุนจน มีอายุประมาณ 6-8 เดือน จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้คุณภาพดี

2.2 การขุนโดที่มีอายุประมาณ 1 ปีครึ่ง หรือมีน้ำหนักประมาณ 200-250 ก.ก. ใช้ระยะเวลาขุนประมาณ 6 เดือน ให้ได้น้ำหนัก 400-450 ก.ก. เป็นรูปแบบการขุน ที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นิยมใช้โดเนื่อพันผสมที่ทดสอบแล้วว่า มีการเจริญเติบโตดี และเกษตรกรหันมายึดเป็นอาชีพกันมากขึ้นในปัจจุบัน

2.3 การขุนที่มีอายุมาก หรือ โตเต็มวัยแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็น ที่ปลดจากการใช้แรงงาน ซึ่งมีอายุมักจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นการขุน เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเพียงบางส่วน จะใช้เวลาในการขุนประมาณ 3 เดือน การขุนประเภทนี้ โดยทั่วไปนิยมเรียกกว่า “โคมัน”

การคัดเลือกโคเข้าขุน

1.หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก

2.เลี้ยงง่าย โตเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง สามารถเปลี่ยนอาหารได้

3.โครงสร้างใหญ่

4.มีกล้ามเนื้อเยอะและเด่นชัด

แหล่งที่จะหาซื้อโคมาขุน

ได้จากในคอกของผู้เลี้ยงเอง หรือซื้อลูกจากผู้ผลิต ในบางท้องที่ซึ่งมีตลาดนัดที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายส่วนใหญ่ทำการขายหลังฤดูเก็บเกี่ยว สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดนัด ได้จากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดในท้องถิ่น

ที่มา me-panya

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *