ประกันสังคม เปิดให้ลูกจ้างที่ไม่ได้เงินช่วยเหลืออุทธรณ์สิทธิ์

สำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 706633 ราย และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก และจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด

Loading...

สำนักงานประกันสังคม

ทางด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า การจ่ายเงินชดเชยว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขณะนี้มีจ่ายไปกว่า 7 แสนคนแล้ว ที่เหลืออีกประมาณ 2 แสนคน จะให้จบในวันที่ 15 พ.ค. ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ยื่นขอ จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 18 พ.ค. ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคนที่ข้อมูลยังไม่ครบ เพราะนายจ้างยังไม่รับรองการหยุดงาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจง เปิดเผยว่า ตอนนี้นายจ้างได้เข้ามาส่งหนังสือรับรองลูกจ้างเป็นจำนวนมาก หลังจากที่เราได้ติดตามนายจ้าง

เมื่อนายจ้างรับรองการทำงานของลูกจ้างเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเข้าโหมดการวินิจฉัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราทำงานกันทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในรายที่ได้เอกสารครบถ้วนให้เสร็จภายในวันที่ 12 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทันจ่ายเงินในวันที่ 15 พ.ค. 63 นี้

ประกันสังคม เตรียมเปิดให้ลูกจ้างที่ไม่ได้เงินช่วยเหลือว่างงานจากสถานการณ์ CO VID ทำเรื่องอุทธรณ์สิทธิ์ วันที่ 18 พ.ค. 63 นี้ ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง พร้อมย้ำวันที่ 15 พ.ค. ลูกจ้าง 2 แสนคนได้เงินแน่

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *