นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี นักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)
รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16-18 ปี

วุฒิการศึกษา ม.4 หรือเทียบเท่า
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพบก ประจำปี 2563

Loading...

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.62-9 ก.พ.63
ทาง internet เท่านั้น www.crma.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รร.จปร. 0-3739-3132 และ 0-3739-3010-4 ต่อ 62740
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. 0-3739-3132 และ 0-3739-3010-4 ต่อ 62130,62133

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *