ตํ่ากว่า 90 กิโลเมตร ต่อชั้วโมงแช่ขวา

มื่อวันที่ 13 มกราคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทางหลวงว่า จะมีการหารือออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง วิ่งในช่องทางขวาสุด ซึ่งจะบังคับใช้กับถนนทั่วประเทศ

Loading...

สำหรับมาตรการนี้ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหารถติด ขับช้าแช่เลนขวา ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษด้วยทั้งโทษจับปรับ และตัดแต้มคะแนนการขับขี่อีกด้วย

ทั้งนี้ตนเตรียมเสนอมาตรการดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติในเดือน กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนดังกล่าวทันทีเลย

อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว อาจต้องออกเป็นกฎกระทรวง จะต้องประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่กำกับดูแล พ ร บ จราจรทางบก พ ศ 2522 เพื่อให้ออกประกาศบังคับใช้ต่อไป

ขอบคุณ khaosod

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *