ความหมายของ 3 สถานะ ลงทะเบียนเกษตรกร

จากกรณีที่ เว็บไซต์ ช่วยเหลือเกษตรกร ได้เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ cd 19 มาลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 15000 บาท ซึ่งในวันนี้ ก็เริ่มมีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรล็อตแรกแล้ว 1 ล้านราย

Loading...

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเงินแล้ว เมื่อตรวจสอบผลการโอนเงินจะพบหน้าจอที่โชว์ถึงขั้นตอนของการตรวจสอบ หากถึงขั้นตอนไหนก็จะมีไฟสีเขียวหน้าข้อความ ดังนี้

รับเข้าระบบ

โอนเงินครั้งที่ 1

โอนเงินครั้งที่ 2

โอนเงินครั้งที่ 3

นอกจากนี้ ยังมีการขึ้นรายละเอียดสถานะอีกด้วยว่า ท่านได้รับสิทธิ์ ได้รับเงินโอนจำนวนเงิน 5000 บาท เมื่อ (วันที่โอน)

ส่วนกรณีที่ขึ้นว่า ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไม่พบข้อมูลนั้น หมายความว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตัดข้อมูลยอดบัญชีเกษตรกร ส่งมาให้ ธ.ก.ส. แค่ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งผู้ที่ขึ้นสถานะนี้ต้องรอรอบ 2 ยืนยันว่า หากขึ้นแบบนี้ ได้เงินแน่นอน

และสุดท้ายคือ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล หมายความว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และจะต้องจัดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน และแม้ว่าจะมีรายชื่อเป็นเกษตรกร แต่ข้อมูลยังส่งไปไม่ถึง ธ.ก.ส. หมายความว่า จะยังไม่ได้รับเงิน และต้องรอการโอนเงินในวันต่อ ๆ ไป

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5000 บาท รอบแรก จำนวน 1 ล้านราย และจะโอนให้เกษตรกรทุกวัน วันละ 1 ล้านราย คาดว่าจะโอนเสร็จสิ้นรอบแรกวันที่ 26 พฤษภาคม นี้

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *