คนไทย 251 คน จากลอนดอน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติด CO VID น้อยลงมาก บางวันแทบไม่พบผู้ติดรายใหม่ ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ยังต้องหามาตรการคุมเพื่อไม่ให้ CO VID กลับมาแพร่กระจายรอบ 2 ล่าสุดวันที่ 31 พ.ค. 2563 พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศย านนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศย านนานาชาติดอนเมือง นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศย านสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Loading...

ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 14.20 น. จำนวนผู้โดยสาร 251 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน CO VID พบผู้โดยสารมีไข้สูง 20 คน เจ้าหน้าที่ด่านนำส่งโรงบาลทันที

นอกจากนี้ มีผู้โดยสารเข้าสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine16 คน พระสงฆ์ 1 รูป ส่วนผู้โดยสารคนอื่นเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ State Quarantine ที่โรงแรมเอชทูดู, โรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ, โรงแรมเมอเวนพิค, โรงแรมคิวว์ และโรงแรมรอยัล เบญจา

ทั้งนี้คนไทยที่เดินทางกลับจากลอนดอน ถึงสุวรรณภูมิ คัดกรองพบไข้สูง 20 ราย ส่งโรงบาลทันที

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *