คนเราพบกันเพราะ…วาสนา แต่จากกันเพราะ…โชคชะตา

คนเรา..

Loading...

พบกัน..เพราะ วาสนา..

จากกัน..เพราะ โชคชะตา..

กลับมา..เพราะ พรหมลิขิต..

อย่า..

ยึดติด กับ “ใจคน” ซึ่งเป็นสิ่ง ไม่แน่นอน..

อย่า..

อ้อนวอน..ขอสิ่งใด มากไปกว่า การกระทำ..ต

อย่า..

ปล่อยชีวิต..อันมีค่า เป็นไปตาม ยถากรรม..

อย่า..

จดจำ..สิ่งเลวร้าย ในอดีต ที่ผ่านมา…

ได้มา.. ไม่ยึดติด

เสียไป.. ไม่เศร้าโศก

ทุกอย่างในโลก เป็นของ ชั่วคราว..

๑.ไม่มี “สติ”

๒.ไม่มี “ปัญญา”

๓.ไม่มี “ความเพียร”

ไม่มี วันสำเร็จ…

…ทำบุญ…

กับพระทุกแห่งหน ต้องไม่ลืม..พระที่บ้าน

“พ่อแม่” เรานี่แหละ อย่ามองข้ามไป…

ชีวิต..ในสังสารวัฏ

มีแต่ “บุญ” กับ “บาป” เท่านั้น ที่บังคับ เราอยู่..

ถ้าสั่งสม บุญ.. ชีวิตก็ รุ่งเรือง..

ถ้าสั่งสม บาป.. ชีวิตก็ ร่วงโรย..

รูปสมบัติ..ไม่นาน ก็ เหี่ยวย่น..

ทรัพย์สมบัติ..ไม่นาน ก็ เสื่อมลาย..

บุญสมบัติ..จะคงอยู่..ตลอดไป

“เวลา” นั้น มีน้อย…

จงอย่าคอย “โชคชะตา” เพราะมัน “ไม่มีขา”

จง “ไขว่คว้า” ด้วย “ตัวเรา”

เวลา ผ่านเลยไปไม่รอรี

จงรีบทำความดี ก่อนไม่มีโอกาสได้ทำ

จงมีความสุขกับสิ่งที่เรามี และจงยินดีในสิ่งที่เราเป็น

โลกมนุษย์ ไม่ได้ วุ่นวาย…

ใจเรา..ต่างหาก ที่วุ่นวาย…

“ความสุข” เกิดขึ้น ทันที..แค่วาง “อดีต”ลง

หยุดกังวล “อนาคต”

“ทุกข์” มีไว้ให้ “เห็น” ไม่มีไว้ให้ “เป็น”

ทุกอย่าง..มันไม่เที่ยง มีวันหมดอายุ…

“คิดดี พูดดี ทำดี มีความสุข”

“ธัมโม สุจิณโณ สุขมาวหาติ”

ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุข มาให้…

.

ขอบพระคุณแหล่งข้อคิดดีๆ : ธรรมะสุขใจ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *