ออมสินใจดี สินเชื่ออิ่มใจ ให้ 1 แสนบาทไม่ต้องไปธนาคาร

เริ่ม เปิดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย รายละ 1 เเสน เปิดยืมผ่านแอป MyMo ธนๅคๅรออมสิน ออกมๅตรกๅรช่วยธุรกิจร้ๅนอๅหๅรหรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินรๅยละ 100,000 บๅท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอด ชำระเงินงวด 6 เดือน คิดอัตรๅดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่ๅธรรมเนียมกๅรให้บริกๅรสินเชื่อ ลงทะเบียนทๅงเว็บไซต์ธนๅคๅรออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎๅคม ถึง 31 …

Read More

แจ้งด่วนผู้ใช้ เราชนะ และ ม33 เรารักกันทุกท่าน เรื่องเงินคืน

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน  โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ                             เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจ

Read More

เช็กด่วน โอนเงินเข้า 15 กรกฎาคม 64 นี้

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/เดือน โดยและขอย้ำว่า วงเงินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ และผู้พิ ก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน …

Read More

รัฐ ช่วยเหลือ ว่างงานอยู่ หรือลาออก รับได้สูงสุด 45000

หลๅยคนไม่รู้ ต กงๅน เลิกจ้ๅงงๅน ลๅออก ขอรับเ งิ นได้จำนวน 45,000 บๅท สิทธิประโยชน์ที่เรๅควรได้รับ พนักงๅนลูกจ้ๅงทั้งหลๅยควรรู้เอๅไว้ ใครที่อยู่ในช่วงกำลังตกงๅน บริษัทเลิกจ้ๅง หรือลๅออกจๅกงๅน เรๅสๅมๅรถขอรับเ งิ นได้จำนวนเ งิ น 45,000 บๅท โดยมีขั้นตอนในกๅรทำดังนี้ 1. หๅกลูกจ้ๅงลๅออกหรือถูกบังคับให้ลๅออกนั้น ลูกจ้ๅงจะได้รับเ งิ นนี้ เพียง 13,500 …

Read More
สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พฤศจิกายน

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน พฤศจิกายน

6 สิทธิ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีเงินพิเศษคนละ 500 บาทเข้าด้วย

Read More
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการ

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท พรุ่งนี้กด ATM ได้เลย

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท พรุ่งนี้กด ATM ได้เลย ข่าวจากกรมบัญชีกลาง นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า สำหรับผู้พิการจะได้ปรับเงินขึ้น จาก 800 บาท เป็น 1000 บาท มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1000 บาท กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เพิ่มอีก 200 บาท …

Read More

ชาวนาเฮ เคาะแล้วราคาประกันข้าว ทุกชนิด หมื่นบาทขึ้นต่อตัน

เตรียมเฮ เคาะราคาประกันข้าวสูงลิ่ว ข้าวทุกชนิดหมื่นบาทขึ้นต่อตัน การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สถานการณ์ข้าวโลก ผลผลิตข้าวโลก คาดว่าจะมี 502.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สต็อกข้าวโลก ปลายปี 63/64 คาดว่าจะอยู่ที่ 185.35 …

Read More

ไขข้อสงสัย ผู้ถือบัตรคนจน ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางหรือไม่

จากกรณีที่รัฐบาลเตรียมตัวจ่ายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และ ผู้พิ การที่มีบัตรประจำตัวคนพิ การ จำนวน 3,000 บาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความว่า คอนเฟิร์ม เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี 20 ก.ค. นี้ มาแล้วครับ อีกหนึ่งการช่วยเหลือที่หลายคนรอคอย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยัน มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID จะจ่ายเงิน …

Read More

เราเที่ยวด้วยกัน ทำราคาโรงแรมขึ้นหนัก

จากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ถือเป็นวันแรกที่ประชาชนที่ไดรับสิทธิ์จากการลงทะเบียน สามารถทำการจองห้องพัก โรงแรม ได้แล้ว โดยจะต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าพัก ซึ่งบนโลกโซเชียลก็ได้เกิดกระแสให้พูดถึงกันอย่างหนักถึงประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมีชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ออกมาโพสต์บ่นถึงราคาของห้องพักที่เข้าร่วมโครงการว่ามีการอัพราคาสูงจากราคาปกติเป็นจำนวนมาก โดยระบุข้อความอาทิ เราเที่ยวด้วยกัน โรงแรมคือโกงมาก อัพราคามาจน 60% ที่ประชาชนต้องจ่ายคือราคาปกติที่โรงแรมแม่งปล่อยอยู่แล้ว ส่วน …

Read More